جاذبه های گردشگری کوشی آداسی

کوش آداسی یکی از شهرهای زیبای ترکیه است که در سالهای اخیر به یکی از مراکز مهم گردشگری در این...

جزییات